top of page

Dharmazone er en økologisk svensk hudpleie.

Økologisk - Hva er det?

Hva vil det si at en krem er økologisk? Hva er forskjellen på vanlige konvensjonelle produkter og de som er økologiske? Hvorfor bør man velge økologisk?

Økologiske produkter.

For at produkter skal betegnes som økologiske stilles det strenge krav til innhold og produksjon, og fokuset på miljø og helse står i sentrum.

Ingredienser i økologiske produkter

Økologiske velværeprodukter baseres på naturlige ingredienser som f. eks urter, planteekstrakter og eteriske oljer.

Hvorfor bør man velge økologisk?

Det er flere grunner til å velge økologisk sertifiserte produkter.

Helse

Huden er menneskets største organ og en stor del av det vi tilfører huden går inn i blodløpet og påvirker kroppen. Flere kjemikalier i tradisjonell kosmetikk har vist seg å være direkte skadelig for hud, kropp og helse.Økologisk sertifiserte produkter inneholder nemlig ikke de skadelige ingrediensene som kan være hormonforstyrrende og skape ubalanse for hud og helse.

Pris og kvalitet

Økologiske produkter kan være noe dyrere enn konvensjonelle produkter, men herkommer det helt an på hva du sammenligner med. Man kan finne rimelige økologiske produkter og dyre økologiske produkter.Økologiske produkter har på lik linje med vanlige produkter fastsatt pris på bakgrunn av råvarekostnad, vitenskap og forskningen bak utviklingen av produktene. Så du betaler selvfølgelig mer for kvalitet og de effektive økologiske produktene. Mange økologiske produkter har også fair trade-råvarer der de første leddene i produksjonen er sikret respektabel betaling for sin jobb.Økologiske produkter går ikke bekostning av kvalitet, snarere tvert i mot.

Miljø

Å bruke økologiske produkter har stort utbytte for miljøet. Tenk bare på hvor mye kjemikalier fra kosmetikk som daglig blir skylt ut i naturen gjennom avløpet. Mange av disse brytes ikke ned i naturen og er spesielt farlig for vannlevende organismer. Disse stoffene har ingen bedre effekt på dyre- og planteriket enn på mennesker. Enkelte stoffer har hormonforstyrrende effekt på fisk, og hos pattedyr kan enkelte stoffer gi skade på foster og forplantningsevne. Enda verre er det når flere kjemikalier kommer sammen og danner en såkalt cocktaileffekt. Da bør ikke dosene av kjemikalene være store for at det medfører helseskade hos både dyr og mennesker.

Dyr

Dyretesting foregår i bred skala over hele verden under produskjon av kosmetikk. Der er snakk om smertefulle og helt unødvendige tester som hundretusner av dyr må lide seg igjennom hvert år. Økologisk sertifiserte produkter og ingredienser er ikke testet på dyr og er derfor et dyrevennlig og godt alternativ.

Få mer informasjon om produktene gå på www.dharmazone.se

bottom of page